Akí sú autisti

EKR

Projekt na podporu vzdelávania verejnosti o autizme sme stvárnili formou kreatívnych grafov, ktoré vyobrazujú to ako vníma situácie bežný človek a človek s poruchou autizmu. Viac o projekte môžete nájsť na www.akisuautisti.sk

© 2019 Róbert Slovák a jeho priatelia