top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRóbert Slovák

Čo sme stihli za 100 dní

Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o. je názov projektu, ktorý vznikol v auguste v Bratislave. Agentúra aktuálne disponuje deväťčlenným interným teamom avšak je postavená na fluidnej štruktúre - to znamená, že na jednotlivých projektoch pracujú aj odborníci, ktorí sa do nich zapájajú ad-hoc. Medzi jej prvé kampane patrí komunikácia jubilejného 20teho ročníka festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý ilustrovala oceňovaná Ivana Šáteková, kampaň Férová značka pre popredného výrobcu jogurtov - Zvolenský či inovatívny vzdelávací projekt Fenomény sveta.


Tento text vyšiel v mesačníku Stratégie.

Zvolenský predstavil Férovú značku kampaňou “Zbaviť sa e-čiek nestačí”


Mnohí výrobcovia potravín či nápojov dnes deklarujú “bezéčkovosť” svojich produktov. Zvolenská mliekáreň tvrdí, že to nestačí. Na to, aby upozornila na svoju novú Férovú značku “vyhodila éčko” aj zo svojho loga. Bigboardy a billboardy s upraveným logom “Zvol_nský” dopĺňa slogan “Zbaviť sa e-čiek nestačí” a odkaz na webovú stránku www.ferovaznacka.sk. Na nej Zvolenská mliekáreň zverejnila Manifest Férovej značky, prostredníctvom ktorého chce podporiť slovenskú produkciu, transparentnosť vo svojom odvetví a tiež motivovať konkurenciu. Outdoorová kampaň, ktorú pripravil Róbert Slovák a jeho priatelia osviežujú špeciálne bilbordy s košmi, v ktorých je vyhodené “e-čko” z loga Zvolenský či “animovaný” bigboard, na ktorom “e-čko z loga odpadáva”. Po ukončení kampane budú bigboardy zrecyklované a použité na výrobu tašiek.


Viac vizuálov nájdete tu, info o Manifeste Férovej značky zase tu.

Fenomény sveta menia pohľad na vzdelávanie


Fenomény sveta sú inovatívny vzdelávací obsah založený na zážitkovom vyučovaní, ktorý sa zameriava na tzv. medzipredmetovú výučbu. Ide o vzdelávaciu metódu, pri ktorej žiaci nezískavajú informácie izolovane, v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Vďaka tomu získavajú poznatky v súvislostiach, čo je spôsob, akým by mali neskôr pozerať na problémy a ich riešenie aj v bežnom živote. Vzdelávací obsah Fenoménov sveta tvoria tlačené materiály plné pestrých aktivít, ktoré sú doplnené o videá BBC, interaktívne cvičenia na precvičovanie učiva a vzdelávaciu hru. “Zmeňte pohľad na vzdelávanie” je headline kampane, ktorú pre Róberta Slováka a jeho priateľov vyprodukovala spoločnosť Fullhouse. Vizuál, ktorý sa objavuje v printoch, OOH či onlinových médiách fotil Peter Spurný a postprodukciu mal na starosti Tamás Bohuš.


Viac o Fenoménoch sveta nájdete v tomto blogposte.


Stratení v súčasnosti


Oceňovaná slovenská výtvarníčka Ivana Šáteková pripravila pre medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet kľúčový vizuál, ktorý ďalej rozvíjali do jednotlivých nosičov ako poster, bilbord, katalóg, online či spot. Téma tohto ročníka festivalu bola “Stratení v súčasnosti”. Podtémy festivalu - klimatické zmeny, technologický pokrok, spoločenská situácia a politické režimy - sa objavili v spote. Ekologické témy podčiarkovala aj tlač technikou linorytu na použité tričká.


Ako fungovala celá kampaň uvidíte tu.

Slovenská debatná asociácia má 20 rokov


Pri tejto príležitosti uskutočnila dražbu tričiek dvadsiatich slovenských dizajnérov. Medzi nich patril aj Róbert Slovák. Jeho tričko “argUMent” v agentúre rozvinuli do série “ručne maľovaných” plagátov. “Nie sme len bežná agentúra, ktorá reaguje na zadania, naopak: mnohé projekty aktívne tvoríme my sami a riadime ich od vzniku prvotnej idey až po realizáciu a produkciu kreatívnych riešení.” dodáva Slovák. Princíp práce Róberta Slováka a jeho priateľov definuje aj silný akcent na spoločensky zodpovedné projekty s cieľom zlepšovať kvalitu života cieľových skupín zadávateľov.


Pozrite si viac vizuálov tu.


Ambíciu agentúry je do komunikačných stratégií implementovať poznatky kognitívnej vedy, neurovedy, behaviorálnej ekonómie či psychológie a efektívne motivovať ľudí k želanej aktivite. Okrem marketingovej komunikácie má v pláne venovať sa CSR a HR kampaniam. “V rámci kreativity, ale aj v oblasti dizajnu či využívania technológií chcem pracovať s tými najlepšími ľuďmi na trhu. Mám ambíciu, ale a aj osobnú potrebu, realizovať výnimočné reklamy a komunikačné kampane.”, uzatvára Slovák.

Comments


bottom of page