top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRóbert Slovák

Šesť klincov, špeciálna cena a strieborný klient

Na slovenskom festivale kreativity Zlatý klinec sme získali zlato za kampaň pre Lidl a video pre Hodinu deťom, ale aj ďalšie strieborné a bronzové klince. Pozrite si naše ocenené práce.


Rôzni = rovní


Začnime našou najoceňovanejšou prácou, ktorá už získala medzinárodné ocenenie v európskej PR súťaži Sabre Award, bodovala na českom Zlatom středníku a vyhrala Grand Prix na slovenskom Prokopovi, na ktorom získala aj tri prvé miesta. Na Zlatom klinci získala zlato v kategórii Kreativita v PR a striebro v kategórii Udržateľný rozvoj.

Téma diverzity a inklúzie na pracovisku je pre nejedného zamestnávateľa na Slovensku

výzvou. Lidl sa rozhodol stať lídrom zmeny - popri vlastných procesoch a vedení zamestnancov a zamestnankýň otvára aj celospoločenskú diskusiu. Ako jednu z konkrétnych výziev sme vybrali rovnosť platov mužov a žien. Rozdielny pohľad na platy znázornila optická ilúzia Ames room, ktorá niektorých zmenšuje, iných zväčšuje.

Postavili sme špeciálnu miestnosť a v nej sme nakrútili tri spoty so skutočnými zamestnancami a zamestnankyňami na rôznych pozíciách. Ames room neskôr poslúžila ako putovná atrakcia, v ktorej si mohli ľudia vyskúšať, či veria ilúziám a získala aj bronzový klinec v kategórii Promo & Activation.

Počas trvania komunikácie Rôzni = Rovní dosiahla hodnota mediálnych výstupov v printových

a online médiách viac ako šesť miliónov a na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Instagram viac ako milión tristotisíc impresií. Lidl zaznamenal nárast 83 nových zamestnankýň pri porovnaní mája 2021 a decembra 2021, pričom vo vedúcich pozíciách ich je dnes takmer 55%.


Kampaň, ktorá dodržiava pracovnú dobu zamestnancov

Pri Lidli ešte ostaneme vďaka flexibilnému citylightu, ktorý porota ocenila strieborným klincom v kategórii Media. Naše zadanie bolo odkomunikovať flexibilnú pracovnú dobu v Lidli. Tak napríklad, predavačka - pokladníčka Erika je v práci od šiestej ráno do obeda. Znamená to, že o 12.oo z práce jednoducho odkráča a v Lidli sa objaví až o šiestej ráno. Aby sme to ilustrovali v kampani, nakrútili sme videá so skutočnými zamestnancami Lidla z predajne, logistického centra a z centrály. Ich príchody do práce - teda na citylight - sme zosúladili so skutočným časom.

Okoloidúci mohli vidieť tri dvadsaťštyrihodinové videá. Okrem pokladníčky Eriky spoznali skladníka Mareka (ale len počas jeho pracovnej doby, teda od dvanástej do šiestej). Katka, stážistka z centrály, si reklamu odpracovala medzi osem tridsať a dvanásť tridsať. A čo sa dialo po zvyšok dňa? Citylight zostal jednoducho prázdny. Zamestnanci Lidla predsa nepracujú non-stop.


Náš klient Lidl tak vďaka týmto oceneniam stal druhým najúspešnejším klientom večera a získal strieborný klinec. Veľmi si vážime dôveru, vďaka ktorej môžeme realizovať takéto skvelé projekty. Ďakujeme!Hodina deťom s jedným rodičom


Projekt Hodina deťom prišiel s kampaňou na pomoc pre rodiny s jedným rodičom. Psychický a finančný tlak na ľudí, ktorí vychovávajú svoje deti sami sa počas pandémia zosilnil a posunul ich na hranicu chudoby, mnohých až za ňu. Spot pripomínajúci krátky film, ktorý režíroval Juraj Janiš získal zlato v kategórii Film, striebro v kategórii Craft a špeciálnu cenu Slovenskej sporiteľne - Best Non Profit za najlepší neziskový projekt na Zlatom klinci. Nakrúcanie v produkcii Protos Production trvalo dva dni a prebiehalo v Bratislave a Šamoríne. Kameru mal na starosti Martin Chlpík.

"Aby sme ukázali v akej situácii sa rodiny s jedným rodičom nachádzajú, rozhodli sme sa priniesť príbeh otca, ktorý vychováva svoju dcéru sám." hovorí autorka kreatívneho konceptu Romana Umrianová, strategička agentúry Slovák & Friends. Kampaňové video zachytáva situácie, ktoré k výchove detí patria - či už tie pekné a intímne chvíle, akou je napríklad uspávanie malej dcérky až po napäté situácie s deťmi v puberte. “Cieľom kampane bolo ukázať insighty a chvíle, v ktorých sa uvida aj rodiny s dvomi rodičmi, ktoré tvoria cieľovú skupinu kampane. Zároveň sme nechceli ukázať len trápenie osamelých rodičov, práve naopak, ich snahu byť čo najlepšími napriek všetkým negatívam, ktoré sami zažívajú.” dodáva Umrianová. Tento motív podčiarkuje aj skladba Otec kapely Korben Dallas.


Viac o prístupe režiséra a výsledkoch kampane si môžete prečítať na našom blogu. Kompletné výsledky Zlatého klinca nájdete na www.zlatyklinec.sk.

Comments


bottom of page