top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRóbert Slovák

Ochranný odev proti predsudkom

Zamestnanci a zamestnankyne Lidla sa nemusia báť diskriminácie. Upozornila na to

netypická výstava v bratislavskej Bohéma Gallery, ktorú pre Lidl pripravila agentúra Róberta

Slováka a jeho priateľov.

Ak ste začiatkom júna prechádzali Námestím SNP v Bratislave, možno vás zaujala inštalácia

v Bohéma Gallery. Vo ikonických výkladoch tentokrát neboli vystavené maľby, sochárske

objekty ani modely Borisa Hanečku, ale pracovné odevy zamestnancov a zamestnankýň

Lidla. Výstava bola najnovším prírastkom projektu Rôzni = Rovní, ktorú prináša Lidl Slovenská

republika v spolupráci s agentúrou Róberta Slováka a jeho priateľov. Cieľom je zvyšovať

povedomie o výhodách diverzity a inklúzie na pracovisku a bojovať proti diskriminácii.

Pracovný odev ako metafora

Výstava využíva jeden z dôležitých symbolov Lidla - služobný odev zamestnancov

a zamestnankýň v predajniach a logistických centrách. Ten ľudí chráni proti zraneniam, no

v prenesenom zmysle má aj ďalší význam. „Inštalácia odkazuje, že pracovný odev funguje aj

ako spoľahlivá ochrana proti predsudkom, rasizmu a diskriminácii. U nás totiž rešpektujeme

všetkých, bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, farbu pleti, sexuálnu orientáciu,

vierovyznanie či zdravotný stav,“ približuje Veronika Bátorová, ambasádorka diverzity

a inklúzie v Lidli.

Minimalistická vizualita

Torzo postavy v pracovnom odeve vrhá tieň celej osoby, čím odkazuje na to, že za každou

uniformou sa skrýva skutočný človek. Realizácia sa nesie v minimalistickom duchu,

typickom pre projekty v Bohéme. Zároveň vzdáva hold pôvodnej funkcii priestoru, ktorý

kedysi slúžil ako výklad obchodného domu s odevmi. Posolstvo približuje aj sprievodný text

doplnený QR kódom. Ak okoloidúcich kampaň zaujme, cez kód sa dostanú na kariérne

stránky Lidla, kde si môžu nájsť vhodnú pracovnú pozíciu. Kampaň prebieha súčasne aj na

Facebooku, Instagrame a na sieti Linkedln, zároveň ju sprevádzajú interné aktivity pre

zamestnancov a zamestnankyne.

Medzinárodný úspech

Projekt Rôzni = Rovní má už takmer rok. Odštartovala ho tlačová konferencia, ktorá otvorila

diskusiu o platoch žien a zamestnávaní ľudí s hendikepom alebo seniorov. Súčasťou bola

putovná optická ilúzia Ames room upozorňujúca na nerovnaké odmeňovanie mužov a žien.

Kampaň priniesla aj telefóny do oddychových miestností Lidla, z ktorých môžu

zamestnankyne kontaktovať krízovú linku. Jednotlivé aktivity získali niekoľko prestížnych

ocenení - tri prvé miesta a Grand Prix v PR súťaži Prokop, ku ktorým nedávno pribudlo

medzinárodné ocenenie EMEA SABRE Awards.

Hlavný cieľ Rôzni = Rovní je ale jasný – dosiahnuť, aby sa všetci zamestnanci

a zamestnankyne cítili na pracovisku dobre a aby nemuseli skrývať svoje ja.

Comments


bottom of page