Vyhledat
  • Róbert Slovák

Reklamy počas pandémie: od opatrení, cez oslavu hrdinov až po predaj produktov

Covid priniesol nové témy do komunikácie, nové insighty ale aj nový normál. Pozrime sa na vývoj reklám z celého sveta.Celkom zaujímavé bolo a je sledovať ako sa témy vhodné na komunikáciu vyvíjali v rôznych krajinách na svete podľa toho, v akom štádiu tam aktuálne bola pandémia. Tonalita kampaní sa tiež menila postupom času - od vážnych až patetických reklám svet postupne dospel k väčšiemu nadhľadu.


Ako sa chrániť

Prvej vlne komunikácie najmä nekomerčných značiek, verejnej správy či nadnárodných organizácií dominovala snaha akcentovať opatrenia - nosenie rúšok, umývanie rúk a dodržiavanie odstupov. Časopis Rolling Stones pomocou coverov albumov kapiel nabádal k dodržiavaniu hygienických opatrení.


Vaše ruky sú nebezpečné - umývajte si ich, znela výzva z regionálnej kampane z Latinskej Ameriky.Spojené národy reagovali o niečo odľahčenejšie touto sériou vizuálov motivujúcich k udržiavaniu odstupov:


Čo nám karanténa prináša

V ďalšej vlne komunikácie sa rôzne organizácie snažili upozorniť na to, čo vďaka karanténe a lockdownom môžeme získať: pozerať filmy, tráviť čas s rodinou či zachrániť životy:


Či vymyslieť projekty, ktoré zmenia svet:


Alebo naopak, upozorňovali na to, čo sa kvôli domácej izolácii zhoršuje - napríklad domáce násilie.


Hrdinovia

Nasledovala pocta ľuďom v prvej línii - lekárom, zdravotným pracovníkom, ale aj predajcom potravín, zásobovačom či kuriérom.

Okrem patetickýxh videí sa objavili aj relatívne vtipné ocenenie tých, ktorí nič neurobili a nikam nešli:

Nový normál

Nuž a nakoniec prichádza fáza, kedy sa zmierujeme s tým, že nám pandémia priniesla nové normy do života. Značky prichádzajú s riešeniami, ktoré vychádzajú z faktu, že svet sa zmenil, treba sa tomu prispôsobiť.


Chápem, že je pre mnohých z nás ťažké prestaviť svoj život, prácu či priority na nový normál. Ale vyzerá to tak, že nám nič iné neostáva. Krátky nádych po prvej vlne a najmä facka v podobe ešte silnejšej druhej nás nútia k tomu, aby sme si uvedomili, že už nič nie je tak ako to bolo predtým. Čím skôr budeme túto zmenu akceptovať, tým skôr sa opäť dostaneme do pohody. Držme si palce.