top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRóbert Slovák

Téma násilia v intímnom vzťahu je stále aktuálna

Projekt Svedectvá ukazuje, že jeho príbehy môžu mať šťastné konce a nabáda nás k vnímavosti.

Aliancia žien - Cesta späť spolu s agentúrou Róberta Slováka a jeho priateľov chcú upozorniť na existenciu rodovo podmieneného násilia, ale aj na to, že problém sa týka nás všetkých. Okrem aktívneho webu, komunikácie témy na sociálnych sieťach a v médiách pripravujú aj besedy s klientkami, či happening v uliciach Bratislavy.

Aj na základe súčasného diania v spoločnosti je zrejmé, že diskriminácia a násilie zo strany mužov sú v našej kultúre hlboko zakorenené. Či už ide o nevhodnú poznámku, obťažovanie, alebo priamo násilný čin, je dôležité nebyť ľahostajný. Násilie v intímnom vzťahu sa totiž väčšinou odohráva mimo zraku verejnosti a často môže trvať aj roky. Štatistiky to len potvrdzujú - aspoň raz za život ho zažila každá štvrtá žena.  


“Takmer 10 rokov som prežila v pivnici, kam ma neustále vyháňal a kde som sa pred ním skrývala.” (Magda)

“Najskôr mi fyzicky ubližoval tak, aby nezanechal viditeľné stopy. “ (Tereza)


To sú len krátke úryvky z autentických skúseností žien, ktoré prináša projekt Svedectvá. Príbehy Magdy, Terezy a ďalšich hrdiniek však okrem skúsenosti s násilím zo strany partnera spája aj to, že sa im podarilo utiecť. Tieto kľúčové životné rozhodnutia sa však nerobia jednoducho. Ženy sa často za svoju situáciu hanbia a za správanie partnera vinia samy seba. Majú aj obavy z partnera, ktorý sa môže pomstiť nielen im samotným, ale aj deťom.

“Z celospoločenského meradla je najväčšou prekážkou fakt, že ľudia ženám neveria, pretože to, čo zažívajú, je naozaj ťažko predstaviteľné,“ uvádza Katarína Farkašová z organizácie Aliancia žien - Cesta späť, ktorá projekt zastrešuje.

Násilie sa môže prejavovať fyzickými útokmi, no často má aj formu psychického týrania a manipulácie, či dokonca izolácie ženy od rodiny, známych a okolia. Prelomenie mlčania je pritom pre ženu veľmi dôležitý krok. Môže sa obrátiť na blízku osobu, na poradenské a krízové centrá, na políciu. 


Projekt Svedectvá má slúžiť ako prvá pomoc a inšpirácia. Cieľom je ukázať ženám, že v tom nie sú samy, a že môže existo

vať cesta späť – k normálnemu životu. Svedectvá sú živým projektom. Každá žena teda môže prispieť so svojím príbehom, stačí vyplniť formulár na webe. Ženy, zažívajúce násilie, nájdu na stránkach aj kontakty na pomoc - či už formou telefonických kontaktov na krízové linky, alebo cez on-line formulár. 


Stránka www.svedectva.sk je ale určená aj širokej verejnosti a nabáda k lepšej vnímavosti svojho okolia. Ak poznáte ženu, ktorá zažíva násilie zo strany partnera, nájdete tu 10 jednoduchých krokov, ktorými jej viete pomôcť. Ohrozená môže byť niečia dcéra, susedka, kolegyňa, zákazníčka alebo náhodná okoloidúca. 


Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Aliancia žien - Cesta späť.


Comments


bottom of page