top of page
00920230529iliasovce_1.jpg

Košice Región Turizmus

Umenie na mieste X

Snahou organizácie Košice Región Turizmus je motivovať návštevníkov kraja k rešpektu k prírode, lokalite, trvalej udržateľnosti a akcentovať ekoturizmus.

Rozhodli sme sa preto namiesto bežnej reklamnej kampane vytvoriť hodnotnejšie a trvácnejšie diela, ktoré sa stali nositeľmi týchto hodnôt. Päť landartových objektov vybrala odborná komisia z 27 prihlásených projektov profesionálov, ktorých zadaním bolo prepojiť prírodu, človeka a vybrané lokality umeleckými dielami.

bottom of page