top of page

Hodnoty a tézy

Projekty, ktoré majú zmysel

Robíme to čo vieme, čo nás baví a čo má pridanú hodnotu pre iných, ktorí to vedia aj oceniť. Viac ako dvadsať rokov sa venujeme reklame a komunikácii, pracovali sme pre desiatky značiek, cielili na rôzne cieľové skupiny, stál som za funkčnými a kreatívnymi kampaňami, ktoré získali mnoho ocenení. Dovolíme si povedať, že vieme ako sa to robí. Zároveň chceme, aby ma nás práca bavila a mala zmysel aj pre iných.

Komunikácia dnes

Ani marketing, ani reklama, dokonca ani kreatívny proces, nie sú samoúčelnými voľnými disciplínami vychádzajúcimi z nejakých pocitov či intuície ich tvorcov. Našťastie, skúsení odborníci už disponujú veľkým množstvom poznatkov či výskumov z oblasti kognitívnej vedy, neurovedy, psychológie, sociológie či behaviorálnej ekonómie. Presne o toto sa s kolegami opierame v našej práci. Nachádzame insighty a aplikujeme ich v kreatívnych stratégiách.

Tri princípy práce

Osobný vklad, spolupráca s odborníkmi z rôznych oblastí a otvorené zdieľanie skúseností, tvoria základ nášho prístupu k projektom. Pre úspech v akejkoľvek oblasti, je nutné v prvom rade uvažovať o tom, čo naša aktivita prinesie ľuďom. Každý produkt, ktorý predávame, každá služba, ktorú ponúkame, má na konci dňa iba jednu úlohu: zlepšiť život. Inak to nemá zmysel.

Tí najlepší ľudia

Zaujíma nás, čím ľudia obohatia projekt. Sme fanúšikmi fluidnej štruktúry, spájaniu ad-hoc teamov na konkrétny projekt. Prioritne nám ide o to, aby na každom projekte robili tí najlepší, akí len môžu.

Čo ponúkame

Kompletný servis v oblasti kreatívnej reklamy. Pri tvorbe komunikačných stratégií využívame poznatky z kognitívnej vedy a tvoríme inovatívne kampane s akcentom na spoločenskú zodpovednosť.

bottom of page