top of page

Lúž z tmy

Druhý ročník oceňovania Rómov

Lúč z tmy je ocenenie, ktoré každoročne udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti tým, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou. Ako partneri projektu sme mali na starosti komunikáciu na sociálnych médiách.

bottom of page