top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRóbert Slovák

Hodina deťom pre rodiny s jedným rodičom

Nadácia pre deti Slovenska desaťročia pripravovala projekt hodina deťom, ktorý bol

známy najmä prostredníctvom televíznej relácie, v rámci ktorej ľudia v živom

prenose prispievali na organizácie podporujúcich deti, ktoré sa ocitli v ohrození

alebo núdzi. Pandemická situácia však ukázala, že jednou z najohrozenejších

skupín, ktorých zastihla sú práve otcovia a matky, ktorí vychovávajú svoje deti sami

či samé. Riešiť dištančné vzdelávanie a zníženie príjmov kvôli lockdownom

skomplikovalo situáciu aj rodinám s dvomi rodičmi. Tie s rodičom jedným, ktorých je

viac ako dvesto tisíc, sa začali prepadávať do chudoby. Nadácia pre deti Slovenska

sa preto rozhodla venovať projekt Hodina deťom práve takýmto rodinám.

Aj osamelí rodičia sa snažia byť najlepšími


"Aby sme ukázali v akej situácii sa rodiny s jedným rodičom nachádzajú, rozhodli

sme sa priniesť príbeh otca, ktorý vychováva svoju dcéru sám." hovorí autorka

kreatívneho konceptu Romana Umrianová, strategická riaditeľka agentúry Slovák & Friends. Kampaňové video zachytáva situácie, ktoré k výchove detí patria - či už tie

pekné a intímne chvíle, akou je napríklad uspávanie malej dcérky až po napäté

situácie s deťmi v puberte. “Cieľom kampane bolo ukázať insighty a chvíle, v

ktorých sa uvida aj rodiny s dvomi rodičmi, ktoré tvoria cieľovú skupinu kampane.

Zároveň sme nechceli ukázať len trápenie osamelých rodičov, práve naopak, ich

snahu byť čo najlepšími napriek všetkým negatívam, ktoré sami zažívajú.” dodáva

Umrianová. Tento motív podčiarkuje aj skladba Otec kapely Korben Dallas.Sociálna dráma namiesto reklamy


Ambíciou režiséra Juraja Janiša bolo čo najrealistickejšie nakrútiť príbeh, vďaka

ktorému uveríme, že sa pozeráme na skutočného otca s dcérou, že nahliadame do

ozajstného života ozajstných ľudí. Nemalo by ísť len o peknú, páčivú a dojímavú

reklamu, ale o výsek z reality. “Mám v živote to šťastie, že všetky tie momenty,

dobré i zlé, zdieľam so svojou manželkou. Spolu s ňou sa teším zo všetkého

pekného a spolu s ňou znášam bremeno všetkých tých náročných výziev, ktoré sú

s rodičovstvom spojené. Predstava, že by som bol na to všetko sám je jednou z

mojich najväčších nočných môr.” hovorí režisér spotu a otec 18 ročnej dcéry.

Výsledky kampane potešili


Video z produkcie Protos Productions, ktoré porota Stratégií vyhodnotila najlepšie online video mesiaca dosiahlo 449 318 videní na YouTube z toho bolo 202 726

kompletných prehratí, čo znamená 45,12% mieru zhliadnutia. Kampaň prebiehala aj na TA3, v kinách siete Cinemacity, na Zoznam.sk či digitálnych displayoch siete

Lurity. Na Facebooku a Instagrame sa celkový zásah pohyboval na úrovni 715 659

unikátov a 1 738 579 impresií, kampaň využívala viaceré vizuály a A/B testing pre

optimalizáciu nákladov. Napríklad cena za landing page view dosiahla 0,17 Eur a

cena za link click len 0,10 Eur. Nadácii pre deti Slovenska sa s prosbou o podporu

ozvalo veľké množstvo osamelých rodičov a v reakciách na kampaň mnoho ľudí

ocenilo, že sa Hodina deťom venuje tejto téme, aj keď by viac ocenili pomoc od

štátu.

bottom of page