top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRóbert Slovák

Umenie bodovalo

Na ocenení PROKOP, ktoré organizuje Asociácia public relations na Slovensku sme zo štyroch shortlistov premenili tri. Dve druhé miesta získal projekt Umenie na mieste X pre Košice Región Turizmus a tretie miesto sa ušlo kampani na novú sezónu Divadla Pavla Országa Hviezdoslava.

Snahou organizácie Košice Región Turizmus je motivovať návštevníkov kraja k rešpektu k prírode, lokalite, trvalej udržateľnosti a akcentovať ekoturizmus. Rozhodli sme sa preto namiesto bežnej reklamnej kampane vytvoriť hodnotnejšie a trvácnejšie diela, ktoré sa stali nositeľmi týchto hodnôt. V tomto roku pribudnú k piatim dielam ďalšie tri. Porota projekt ocenila druým miestom v kategórii EXPERIENCE PR a v kategórii REGIONAL RELATIONS. Pozrite si video o projekte alebo navštívte webku www.umenienamieste.sk.Na treťom mieste v kategórii CREATIVITY IN PR sa ocitla naša práca pre DPOH. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava sa zmenilo na bratislavské mestské divadlo. Divadlo pre špecifickú cieľovú skupinu ľudí, ktorí žijú v hlavnom meste. Je to divadlo pre bratislavskú kaviareň, divadlo s názorom na súčasné témy. Tomu zodpovedá aj program novej sezóny.


Predstavenia divadla prinášajú odvážne témy: 

Sused, ktorého nechcem - Kto je horší sused? Róm, liberál alebo gej? 

Pozsony Dance Club - Príbeh bratislavskej kaviarne. 

Pressburger Fight Club - Boj mierumilovnej menšiny proti presile fašistickej lúzy.


Vizualitu sme postavili na vitráži, ktorá je pre budovu DPOH typická Využitím klasickej formy a nových tém divadla sme vytvorili súčasnú mestskú vitráž s obsahom, ktorý je relevantný pre jeho kaviarenskú cieľovku. Tak ako mnohé vitráže, aj naša nová padla za obeť tým, ktorí ju pred voľbami zneužili na šírenie strachu a nenávisti. Ale aj vďaka hejtom z alternatívnej scény si bratislavská kaviareň všimla témy, hodnoty a repertoár divadla. Ľudia, pre ktorých je nová sezóna určená, vizuál hrdo obraňovali. Viac o kampani si môžete prečítať v tomto blogposte.


Ďakujeme porote, že ocenila našu snahu komunikovať umenie a hodnoty, ktoré prezentuje a klientom za to, že nám dôverujú.


Comments


bottom of page