top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRóbert Slovák

Umenie na mieste X


Koncept symbolických priesečníkov umenia, človeka, prírody a lokality zároveň symbolizuje 10 rokov skúseností organizácie v priestore slovenského cestovného ruchu a vyšiel z dielne kreatívnej agentúry Slovák & Friends.

Spoznanie landartových diel, ktré vytvorili profesionálni výtvarníci a výtvarníčky vyžaduje vycestovanie na 5 zaujímavých miest kraja, ktoré sa práve vďaka takejto nezvyčajnej kultúrnej intervencii stávajú odteraz ešte výnimočnejšími. Riaditeľka Košice Región Turizmus (KRT) Lenka Vargová Jurková verí, že zarezonujú aj v celoslovenskom meradle a návštevníci si k nim nájdu cestu nielen v rámci letných výletov, ale i dlhších dovoleniek. „Nezáleží na tom, či si cestu na naše Miesta X cielene naplánujete, alebo sa na nich ocitnete náhodou. Určite vás oslovia nečakaným, ale zároveň citlivým, stretom prírodného a ľudského živlu,“ dodáva riaditeľka KRT. „Jednotlivé umelecké objekty tematizujú ekologické problémy súčasnosti, pracujú s osobnými spomienkami i kolektívnou imagináciou, kriticky komentujú premeny krajiny a jej vnímania,“ hovorí o všetkých víťazných dielach kurátor projektu Peter Megyéši.

Dielo Za časom na oblohe od Samuela Velebného, ktoré vyrastá v blízkosti Herlianskeho gejzíru, je inšpirované slnečnými hodinami. Jeho témou je plynutie a prežívanie času. Jeho integrálnou súčasťou sa stáva prichádzajúci človek.

Inštalácia Kométa od Michala Machciníka, ktorá uvíta návštevníkov Zádielu, spája bubon miešačky a vyhodené vianočné stromčeky. Umiestnená je na pomedzí prírodnej rezervácie a industriálnej krajiny, pričom prepája vápencové skaly s neďalekou stavbou cementárne.

Dielo Kukaň vytvorili Tomáš Kocka Jusko a Alex Selmeci v areáli Senianskych rybníkov, ktoré sú významnou európskou ornitologickou lokalitou. Dve samostatne stojace vertikálne štruktúry sú koncipované ako monumenty spolužitia vtáctva a ľudí.

Martin Piaček a Matej Gavula osadili do areálu Letohrádku Sans Souci v Iliašovciach Figovú jamu - dielo, ktoré pozýva k úvahám o enviromentálnych výzvach, ktorým čelíme. Použitá odroda figovníka je zasadená do priehlbiny, ktorá rastline vytvára potrebnú ochranu a mikroklímu.

Jarmila Mitríková vytvorila pri jazere Turzov subtílne umelecké dielo vychádzajúce zo spomienok s názvom Račia procedúra. Abstraktná kompozícia tvorená z farebných glazovaných keramických častí je osadená na brehu jazera na spôsob reliéfnej dlažby.


Comentarios


bottom of page