top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRóbert Slovák

Unikátna téma si zaslúži unikátnu vizuálnu identitu

Agentúra Róberta Slováka a jeho priateľov vytvorila vizuálnu identitu pre RISOTO. Táto organizácia je prvou a zatiaľ jedinou na Slovensku, ktorá prináša na pracoviská hodnoty inklúzie a rovnosti.

Rôznorodé pracovné prostredie poznáme najmä z obrázkov z fotobánk, no realita je veľakrát iná. V našich končinách stále prevažuje kult krásy a mladosti, na vyšších pozíciách je to zasa „pánsky klub“. Mnohé spoločnosti by uvítali rôznorodosť, no potrebovali by poradiť s tým, ako ju dosiahnuť. A práve v tomto momente pomáha RISOTO, ktoré ponúka komplexné riešenia pre zabezpečenie rešpektujúceho a inkluzívneho pracovného prostredia. RISOTO poskytuje ucelené portfólio služieb. „Ak chce spoločnosť komplexne zmapovať situáciu na svojom pracovisku, využívame rodový audit, ktorý identifikuje, v čom a ako sa môže zlepšiť. Firmy a organizácie môžu využiť aj na mieru šité školenia či tréningy, ale aj konzultácie odborníčok a odborníkov,“ vraví Ľubica Rozborová, zakladateľka organizácie RISOTO.

Zadanie

Vizuálnu identitu pre RISOTO vytvorila Lucia Čermáková, art directorka z agentúry Róberta Slováka a jeho priateľov. Autorka mala voľnú ruku, jediné požiadavky klientky boli, aby vizuálna identita odrážala odborný a racionálny postoj, no zároveň aby bola priateľská. Lucia Čermáková si za základný princíp zvolila farbu. „Presnejšie, sú to farebné gradienty, ktoré sa prelínajú, menia a navzájom ovplyvňujú – tak ako ľudia na pracovisku, ktoré praje inklúzii a rôznorodosti,“ dopĺňa autorka vizuálnej identity.

Nenápadná rovnováha

Farebnosť loga nie je presne definovaná, dá sa prispôsobiť akémukoľvek podkladu. Zaujímavé je, že gradienty tvoria aj podklad. Farebné tóny sa v online verzii menia, no zmeny sú také nenápadné, že si ich všimne len pozorné oko. „Nechcela som ísť cestou kontrastov, práve naopak, mojím cieľom bola rovnováha,“ vraví Lucia Čermáková. Pastelové prechody vystihujú dynamiku pracovného kolektívu, ale aj subtílne rozdiely medzi ľuďmi, vďaka ktorým sa vzájomne dopĺňajú. S farbou korešponduje aj organický tvar písma loga, ktorý pripomína ťah prstom na zarosenom zrkadle. Podobne funguje aj RISOTO, ktorého postupy nie sú tvrdé, ale prirodzené a plynulé.

Etika aj zisk

Výsledkom je vizuálna identita, ktorá je harmonická a zároveň odvážna. Bez dominantnej farby, no s množstvom rôznych odtieňov. Taká, akým by malo byť aj pracovisko, a nielen preto, že je to dnes „in“. „Rovnosť a rešpektujúca inklúzia sú v prvom rade etickými hodnotami,“ vraví Ľubica Rozborová a zároveň ponúka aj ďalšiu zaujímavú motiváciu pre zamestnávateľov. „Rešpektujúce a inkluzívne pracovné prostredie láka kvalifikovaných a talentovaných ľudí, zvyšuje inovačný potenciál firiem a robí ľudí v práci spokojnejšími. V konečnom dôsledku tak rodovo vyvážené spoločnosti majú o 21 % vyššiu pravdepodobnosť dosiahnuť nadpriemerný zisk.“


Commentaires


bottom of page