Svedectva.jpg

Aliancia žien

Svedectvá

Aliancia žien - Cesta späť chce upozorniť na existenciu rodovo podmieneného násilia, ale aj na to, že problém sa týka nás všetkých. Okrem loga a webu sme pracovali na komunikácii témy na sociálnych sieťach a v médiách. Viac na našom blogu.

© 2019 Róbert Slovák a jeho priatelia