Slovak_podklad.jpg

“Pri tvorbe komunikačných stratégií využívame poznatky kognitívnej vedy a tvoríme inovatívne kampane s akcentom na spoločenskú zodpovednosť.” 

Róbert Slovák

Slovak_ocenenia.png
 
Slovak_podklad.jpg
Voláme si, píšeme si!