top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRóbert Slovák

Iniciatíva Medzi nami dievčatami prináša pomoc aj na netypické miesta

Do iniciatívy sa nedávno zapojil významný slovenský zamestnávateľ, u ktorého Aliancia žien inštalovala telefónne prístroje do oddychových miestností a dámskych zamestnaneckých šatní.


Aliancia žien dlhodobo a komplexne pomáha ženám zažívajúcim násilie. Organizácia okrem iných činností prevádzkuje krízovú linku 0903 519 550 a poskytuje špecializované sociálne, právne a psychologické poradenstvo. Prvý krok je ale na samotných ženách zažívajúcich násilie. Práve ony musia nabrať odvahu a zdôveriť sa so svojim problémom.


Prelomiť mlčanie nie je nikdy jednoduché. Aj preto vznikol projekt Svedectvá, ktorého cieľom je motivovať ženy aby vyhľadali pomoc. Inšpiráciu nájdu na www.svedectva.sk, kde sa nachádza zbierka reálnych príbehov žien, ktorým sa podarilo z násilia vymaniť.

Príbehy so šťastným koncom


Projekt Svedectvá pozná verejnosť najmä z pouličnej inštalácie v Bratislave z roku 2020, kde sa okoloidúci stali „náhodnými“ svedkami násilia, ozývajúceho sa spoza bytových dverí. Z infotabule si zároveň mohli prečítať rady, ako reagovať a pomôcť, ak by sa v takejto situácii svedka ocitli naozaj, zobrať si informačný materiál a hovoriť s pracovníčkami organizácie.


Svedectvá boli ale živé aj minulý rok. Na www.svedectva.sk pribudli nové príbehy so šťastným koncom. 26. novembra sa zároveň konala online konferencia k násiliu páchanému na ženách a o ľudských právach žien a ich aktuálnej situácii. Vystúpili sa na nej pracovníčky krízových centier, odborníčky na rodovú rovnosť, odborníčky na znalecké posudky v konaniach týkajúcich sa maloletých detí ale aj zástupcovia a zástupkyne projektu (Ne)zraniteľní, ktorý prepája umenie a osvetu o násilí na ženách. Účastníkmi a účastníčkami konferencie bola odborná ale aj laická verejnosť.

Medzi nami dievčatami


Najnovšie sa projekt Svedectvá rozhodol zamerať na priamu pomoc ženám zažívajúcim násilie, v ktorom chce informovať o krízovej linke Aliancie žien a poradenstve a pomoci, ktoré poskytuje. Samozrejme, takýto telefonát si vyžaduje súkromie a bezpečné prostredie. Riešením je iniciatíva Medzi nami dievčatami, ktorá prináša telefónne prístroje a informačné materiály o násilí páchanom na ženách na netypické miesta, kde sa ženy cítia v bezpečí – napríklad do služobných miestností ako sú ženské šatne, oddychové miestnosti, ale aj na dámske toalety.


Prvá spoločnosť, ktorá sa zapojila do iniciatívy Medzi nami dievčatami, je Lidl Slovenská republika v. o. s. V miestnostiach pre zamestnankyne sa postupne inštalujú telefónne prístroje, z ktorých si môžu zavolať priamo na krízovú linku. Zavolať nie je ľahký krok. Ak žena z akéhokoľvek dôvodu váha, k dispozícii má aj zakódovaný kontakt na linku, ktorý si môže zobrať so sebou.

„Dnes sa už firmy neposudzujú len podľa zisku alebo svojich produktov, ale ľudia si všímajú aj ich sociálny prístup. Nielen k zákazníčkam a zákazníkom, ale aj k zamestnankyniam a zamestnancom,“ vraví Katarína Farkašová. Zakladateľka a riaditeľka Aliancie žien preto verí, že k Lidlu Slovenská republika v. o. s. sa postupne pridajú aj ďalšie spoločnosti, ktoré sa zaujímajú aj o život a spokojnosť svojich ľudí.


Comments


bottom of page