top of page

Slovák & Friends

Vizualita

Pri vzniku agentúry sme potrebovali odkomunikovať hodnoty a tézy, na ktorých je postavená. Namiesto nudných grafov či schém sme sa rozhodli ich vizualizovať 3D objektami, ktoré využívame aj v ďalšej v komunikácii.

bottom of page