top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraRóbert Slovák

Akí sú autisti

Apríl je mesiac povedomia o autizme. Vybral som niekoľko aktivít, ktoré kreatívnym spôsobom zobrazujú pohľad autistov na život či prinášajú zlepšenia v ich živote. Čím si prechádza autista už len pri takej triviálnej aktivite akou je cesta do školy ilustruje toto video:

Simulátor autizmu

Lepšie pochopiť vnímanie sveta autistami pomáhala zdravím ľuďom kampaň od slovenskej agentúry Seesame. Vo virtuálnej realite ste mali možnosť zažiť nepríjemné pocity a zmätok, akí zažívajú autisti v bežnom živote. Viac na tomto linku.

Akí sú autisti

Autizmus je vývojová porucha, charakterizovaná špecifickými príznakmi v oblasti reči, vnímania a sociálnych vzťahov. Autizmus je najbežnejším stavom v skupine vývojových porúch známych ako poruchy autistického spektra (PAS). Porucha má mnoho podôb, stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí. Od uzavretia jedinca v „jeho vlastnom svete“, s neschopnosťou komunikovať až po na prvý pohľad priehladnuteľné zvláštnosti v správaní dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie.

To elementárne nepochopenie potom môže viezť k nesprávnej interpretácii, že ide o nevychované a rozmaznané dieťa. V rámci kampane o povedomí o autizme, ktorú iniciovala Predsedníčka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci v Európskom parlamente Lucia Ďuriš Nicholsonová a jej skupina Európski konzervatívci a reformisti, smev našej agentúrepripravili sériu plagátov, ktoré kreatívnym využitím grafov ilustrujú intenzitu prežívania vnemov autistami a zvyškom populácie. Viac na www.akisuautisti.sk.

Minecraft ako škola

Turecká organizácia pre deti s autizmom vytvorila špeciálnu školu vo virtuálnom priestore. V Turecku totiž veľmi málo detí a autizmom vezmú do bežnej školy (u nás to nie je tiež úplne ružové, všakže). Deti sa tak pomocou hry Minecraft učia matematiku, programovanie a zlepšujú svoje sociálne skills – aj keď to si veľmi neviem predstaviť ako potom aplikujú v rálnom živote, ale OK. Pozrite si ako to funguje v tomto videu:

Autisti v práci

Nájsť spoločnú reč s kolegami je niekedy problém aj pre zdravých ľudí. A otvorené otázky ako “Kde sa vidíte o desať rokov?”, ktoré zaznievajú na pohovoroch môžu byť spolu so snahou vyhýbať sa očnému kontaktu diskvalifikačným faktorom pre autistov hľadajúcich pracovné uplatnenie. Neobvyklá citlivosť a ťažkosti so sociálnou interakciou ovplyvňujú ich šance na pracovisku. Naopak, v niektorých prípadoch sa objavujú aj ich mnohé silné stránky. Pozornosť voči detailom, extrémna sústredenosť, pozorovacie schopnosti, vynikajúca pamäť, vizuálne zručnosti, kreatívne myslenie a tvorivosť, môžu byť výrazným prínosom pre zamestnávateľa. Prekážky v získaní zamestnania nevyplývajú iba zo samotného zdravotného stavu, ale často zahŕňajú aj nedostatočný prístup k primeranému vzdelaniu, odbornej príprave, predsudky zamestnávateľov a prekážky počas prijímacieho procesu. Pritom napr. ľudia s Aspergerovým syndrómom môžu patriť medi najlepších zamestancov ako ukázal príklad z Francúzka:


Comments


bottom of page